Ana Sayfa
LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YONETİMİ
ISLETME
KADIN ARASTIRMALARI
İNSAN KAYNAKLARI Y?NETİMİ VE KARİYER DANI?MA
KALİTE Y?NETİMİ
AKADEMİK TAKVİM
İLETİ?İM


LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YONETİMİ

 LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Ülkemizde lojistik ve tedarik yönetimi alanında uzmanlaşmış kalifiye eleman ihtiyacı yüksek düzeyde olmasına rağmen bu alanda yüksek lisans eğitimi veren program çok az sayıda bulunmaktadır. Programın açılmasının amacı bu eksikliği gidermek ve lojistik ve tedarik yönetimi alanındaki uzman sayısının artmasını sağlamaktır.

Mersin’de lojistik sektörü, kentin en önemli ekonomik sektörü olarak ön plana çıkmaktadır. Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın yapımına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Mersin Limanı’nın genişletilmesi ve yeni konteyner limanının yapılması planlanmaktadır. Mersin’de ülkemizin ilk kapsamlı Lojistik Merkezinin (Lojistik İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin) kurulmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

Ekonomik gelişmeler ve sektördeki büyümeye paralel olarak uzmanlaşmış eleman ihtiyacı artmaktadır. Kalifiye eleman yetiştirmeye yönelik eğitim ve sertifika programlarına yoğun katılım olmakta, söz konusu programlara katılan öğrencilerin yüksek lisans eğitimi konusunda yoğun talepleri bulunmaktadır.

Bu programın amacı, bilişim teknolojilerinin sunduğu farklı eğitim imkânlarından faydalanarak, iş dünyasının stratejik ve rekabetçi alanlardaki gereksinimlerine uygun, temel işletmecilik konularında uzmanlaşma sağlayacak biçimde öğrenim olanağı sunmaktır. Programın zaman ve mekândan bağımsız bir yapıda olması, iş saatleri veya çalışma mekânı nedeni ile yüksek lisans eğitimine olanak bulamayan pek çok kişi için uygun bir alternatif sunmaktadır.

Yüksek lisans programı kapsamında öğrencilerin beş (5)  adet zorunlu ders karşılığında 15 kredilik ve en az beş (5) adet seçmeli ders karşılığında 15 kredilik olmak üzere toplamda en az on (10) adet ders karşılığında otuz (30) kredilik ders alması gerekmektedir. Seçmeli dersler, programa giren öğrencilerin farklı konular üzerinde çalışmasını teşvik edecek şekilde hazırlanmıştır. Bunun için farklı araştırma alanlarına yönelik olarak seçmeli dersler açılması öngörülmüştür. Yüksek lisans programı kapsamında tanımlanan zorunlu ve seçmeli dersler aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

 

1. Dönem (Güz Dönemi)

Türü (S/Z)

Kredi (T-U-K)

Zorunlu Dersler

 

 

 

 

ELOJ 531

Tedarik Zinciri Yönetimi

Z

3-0-3

 

ELOJ 561

Finansal Yönetim

Z

3-0-3

Seçmeli Dersler (2 Ders Seçilecektir)

 

 

 

ELOJ 581

Ulaştırma ve Taşımacılık Sistemleri

S

3-0-3

 

ELOJ 551

Lojistik Tesisleri Tasarlama ve Kurma

S

3-0-3

 

ELOJ 541

Yönetim ve Organizasyon

S

3-0-3

 

ELOJ 583

Tahminleme Teknikleri

S

3-0-3

 

 

 

 

 

2. Dönem (Bahar Dönemi)

 

 

Zorunlu

 

 

 

 

 

ELOJ 532

Lojistik Yönetimi

Z

3-0-3

 

ELOJ 542

Tedarik Zincirinde Stratejik Yönetim

Z

3-0-3

Seçmeli Dersler (2 Ders Seçilecektir)

 

 

 

ELOJ 572

Dağıtım Kanalları

S

3-0-3

 

ELOJ 562

Yatırım Projelerinin Analizi

S

3-0-3

 

ELOJ 552

Kentsel Lojistik

S

3-0-3

 

ELOJ 592

Dış Ticaret Mevzuatı

S

3-0-3

 

ELOJ 582

Depo ve Stok Yönetimi

S

3-0-3

 

ELOJ 584

Lojistik Karar Destek Sistemleri

S

3-0-3

 

ELOJ 564

Lojistik Maliyetler ve Firma Değeri

S

3-0-3

 

ELOJ 594

Taşımacılık Ekonomisi

S

3-0-3

 

ELOJ 596

Örgüt ve Endüstri Psikolojisi

S

3-0-3

 

 

 

 

 

3. Dönem (Güz Dönemi)

 

 

Zorunlu

 

 

 

 

 

ELOJ 585

Tedarik Zinciri ve Lojistik Sistemleri Modelleme

Z

3-0-3

 

 

Dönem Projesi

Z

 

Seçmeli Dersler (1 Ders Seçilecektir)

 

 

 

ELOJ 533

Örnek Olaylarla Tedarik Zinciri Yönetimi

S

3-0-3

 

ELOJ 553

Lojistik ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

S

3-0-3

 

ELOJ 563

Tedarik Zincirinde Risk Yönetimi 

S

3-0-3

 

ELOJ 565

Uluslararası Finansman

S

3-0-3

 

ELOJ 571

Uluslararası Lojistik

S

3-0-3

 

 

DERS İÇERİKLERİ

ELOJ 531- Tedarik Zinciri Yönetimi

Günümüzde uluslararası pazarlarda şirketler değil tedarik zincirleri rekabet etmektedir. Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY), kısaca sürekli ve hızlı ürün/hizmet akışlarını organize etmek ve işletme iş süreçlerini bir bütün olarak görmektir. Bu çerçevede yurtiçi ve uluslararası tedarikçilerle ilişkilerden fabrika ortamına, depo yönetiminden dağıtım planlamasına kadar bir dizi faaliyeti sürekli etkileşim halindedir. Bütün bu gelişmeler yeni bir yönetim anlayışını zorunlu kılarken yeni bir yönetici profili ortaya çıkarmaktadır. Tedarik Zinciri Yönetimi dersinin amacı, bugünün ve geleceğin şiddetli rekabet ortamında başarının Tedarik Zinciri Yönetimi'den geçtiğini vurgulamaktır.

ELOJ 532 – Lojistik Yönetimi:

Lojistik Yönetimi dersinin  konusu lojistik faaliyetlerin içerisinde yer alan temel ve destek fonksiyonlarını detaylı bir şekilde işleyerek bir lojistik firmasının veya üretim işletmelerindeki lojistik bölümlerinin faaliyet alanlarını tanıtmak olacaktır. Sipariş işleme, satın alma, depolama ve stok yönetimi, taşımacılık sistemleri ve lojistik faaliyetleri birbirine bağlayan bilgi işlem sistemleri konusunda tanımlayıcı bilgiler verilmektedir.

ELOJ 533 - Örnek Olaylarla Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetiminde, firmaların uygulamadaki başarı ve başarısızlık öykülerinin anlatıldığı vaka analizi çalışmalarıyla öğrencilerin firmayı ve tedarik zincirini daha iyi anlayarak sorunları çözme konusunda beceri kazanması hedeflenmektedir. Aynı zamanda güncel makale yazılarında sunulacağı bu ders, bu programda alınan bütün derslerin tartışılmasına da olanak sağlamaktadır. 

ELOJ 541 – Yönetim ve Organizasyon

Bu derste yönetim ve organizasyonun temel kavram ve teorileri anlatılmakta bu kavram ve teorileri kullanarak özel veya kamuya ait organizasyonların daha etkin nasıl işleyebilecekleri gösterilmektedir. Spesifik olarak, insan davranışının dinamikleri, örgüt kültürü, motivasyon, bireysel davranışı değerlendirmek ve ödüllendirmek, grup davranışı, gruplararası ihtilaf, iletişim, liderlik, örgütlerde güç ve politika, karar verme ve örgütlerde değişim konuları ele alınmaktadır. Ayrıca, öğrenilen kavram ve teorilerin lojistik organizasyonlarına uygulanmasına ilişkin vakalar da ele alınmaktadır.

ELOJ 542 – Tedarik Zincirinde Stratejik Yönetim

Bu ders lojistik firmalarında rekabetçi bir avantaj yaratmak, bu avantajdan faydalanmak (değer yaratmak) ve avantajı sürdürmek için firmanın örgütsel yapısı, varlık ile kabiliyetleri ve stratejik konumlandırması konularını ele alır. Bu doğrultuda islenen konular arasında lojistik sektöründe rekabet avantajı ve stratejik tutarlılık, endüstri analizi ve lojistik sektöründe anahtar basari faktörleri, varlık ve kabiliyetlerin analizi, risk ve belirsizlik altında karar verme, jenerik stratejiler ve lojistik sektörüne uygulanması, lojistikte inovatif uygulamalar, kurumsal stratejiler, global lojistik stratejileri, örgütsel yapının dizaynı ve yönetişim gibi konular yer almaktadır.

ELOJ 551 - Lojistik Tesisleri Tasarlama ve Kurma

Bu derste lojistik merkez, dağıtım merkezi, aktarma merkezi, depolama, taşıt depolama tesislerinin yer seçimi, ihtiyaç programı belirleme, yatırım ve işletme maliyetleri analizi, teknik standartlar ve tasarım sürecinin, tasarımda güvenlik, hijyen, mekan ekonomisi, operasyon hızı, işletme maliyetleri temel kavramları ve ilkelerinin kavranması, lojistik tesis tasarım ve kurulması aşamasında analiz ve problem çözüm yöntemlerinin örnekler üzerinden uygulanması amaçlanmaktadır.

ELOJ 552 - Kentsel Lojistik

Bu derste kentsel alanlarda faaliyet gösteren ticari işletmelerin tedarik süreçlerinde kullanılan dağıtım merkezi, araçları ve sistemlerinin kavranması, kentsel ulaşım ve trafik etkenleri, ulaşım altyapısı, toptan ve perakende ticaret hizmetlerinin dağıtım sistemleri ve kanalları, nüfus ve müşteri profiline ve işletmelere uygun yer seçimi, hizmet kademelenmesi, tersine lojistik hizmetleri, taşıma araçları, güzergâh analizi ve maliyetleri, dışsal riskleri dikkate alan sistem, yöntem ve yaklaşımların kuramsal düzeyde ve örnekler üzerinden kavranması amaçlanmaktadır.

ELOJ 553 - Lojistik ve Coğrafi Bilgi Sistemleri: Bu dersin temel amacı farklı disiplinlerden gelen öğrencileri, lojistik özelinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) temel kavram, bileşen ve uygulama alanları ile tanıştırmaktır. Ders kapsamında, lojistikte CBS’nin kullanımı; çizelgesel, vektör ve resim veri türleri; koordinat sistemleri; mekansal verilerin coğrafi olarak kaydedilmesi ve bükülmesi; çizelgesel verilerin mekansal verilerle ilişkilendirilmesi; konusal harita üretimi; gelişmiş vektör ve raster veri işlem ve sorgulama araçları ile bu araçların kullanım alanları Özgür ve Açık Kaynak Kod (AKK) CBS yazılımları kullanılarak ele alınacaktır.

ELOJ 561 - Finansal Yönetim:

 Bu derste, öğrencileri finansman terminolojisi ile tanıştırmak, bir işletmenin yönetiminde ihtiyaç duyabilecekleri temel finansal bilgilerle donatmak amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında; finansman fonksiyonu, finansal tablolar analizi, finansal planlama ve kontrol, işletme sermayesi politikası, paranın zaman değeri, sermaye bütçelemesi ve proje değerleme yöntemleri, sermaye maliyeti, finansal yapı ve kaldıraç, temettü politikası ele alınacaktır.

ELOJ 562 - Yatırım Projelerinin Analizi:

Bu derste, öğrencileri yatırım projesi kavramı ile tanıştırmak ve yatırım projelerinin nasıl hazırlanıp değerlendirileceğini öğretmek amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında; yatırım projelerine ilişkin temel kavram ve tanımlar, yatırım projelerinin türleri, yatırım projelerinin hazırlanmasındaki aşamalar, yapılabilirlik çalışması, ticari karlılık analizi, risk ve belirsizlik ilişkisi ve ölçme yöntemleri, riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesi, toplumsal karlılık analizi incelenecektir.

ELOJ 563 - Tedarik Zincirinde Risk Yönetimi

Firmaların başarıya ulaşabilmeleri ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için küreselleşme ve buna bağlı olarak da rekabetin artması, teknolojik gelişmeler ve yeni yönetim yaklaşımları sonucunda riskin tespiti ve analizi önemli bir hal almıştır. Bu derste de risk kavramı, risk türleri, riskle ilgili finansal skandallar ve düzenlemeler, risk analizi ve değerlendirilmesi, risk yönetimi ve performans, tedarik zincirini etkileyen küreselleşme, maliyet azaltımı, e-ticaret, outsourcing gibi gelişmeler, tedarik zincirinde kırılganlık, tedarik zincirinde riskler, bu risklerin ölçülmesi ve yönetilmesi, tedarik zinciri risklerinin azaltılması yöntemleri (esneklik, sigorta, paket programlar vb) örnek olaylar yardımıyla işlenecektir. 

ELOJ 564 - Lojistik Maliyetler ve Firma Değeri

Başarılı bir lojistik yönetim sisteminin oluşturulması ve için firmanın muhasebe ve stok kontrol sistemlerinin, buna bağlı olarak da doğru maliyet hesaplamalarının gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır. Bu derste de öncelikle lojistik faaliyetlerin (giriş lojistiği, depo yönetimi ve çıkış lojistiği) çerçevesinde lojistik maliyetler, lojistik maliyetlerin yönetilmesinde ve kontrolünde kullanılan standart maliyetleme, bütçeleme, verimlilik standartları, JIT maliyetleme, faaliyete dayalı maliyetleme gibi geleneksel ve yeni yaklaşımlar açıklanacaktır.  Daha sonra ise İşletmenin lojistik maliyetleri ve performansı arasındaki ilişki kapsamında değer kavramı, firma değeri ve performansı, lojistik ve hissedar değeri, performans ölçüm yöntemleri (Dengeli Puan Kartı, Ekonomik Katma Değer vb) işlenecektir. 

ELOJ 565 - Uluslararası Finansman

Bu derste, öğrencileri uluslararası ortamın ve bu ortamdaki gelişmelerin ekonomik kararları ve işletmeleri nasıl etkileyeceğini, olası zararın nasıl elimine edileceğini ve nasıl yarar sağlanacağı konularında bilgilendirmek ve analiz yapar hale getirmek amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında; uluslararası finansman kavramı, uluslararası finanstaki gelişme nedenleri, uluslararası ödeme sistemleri, döviz piyasaları, döviz kurularının tahmini, döviz kuru riski, döviz kuru riskinden korunma yolları, döviz kurundan korunmada türev finansal piyasa araçları, olası döviz kuru değişimi etkileri, uluslararası işletme sermayesi ve duran varlık yönetimi, uluslararası piyasalar, gelişen piyasalar ve uluslararası bankacılık, uluslararası portföy yönetimi incelenecektir.

ELOJ 571 - Uluslararası Lojistik

Bu derste, lojistiğin temel faaliyeti olan deniz-kara-hava ve demiryolu taşımacılıkları, her bir taşımacılık türünün avantaj ve dezavantajları, mevcut alt yapılar, ulusal ve uluslararası mevzuatlar anlatılacaktır. Bu kapsamda, lojistiğin Türk ve dünya ekonomisindeki yeri değerlendirilecektir. Ayrıca, uluslararası kombine taşımacılık, hizmet pazarlaması, lojistik sektöründe pazar araştırması ve hedef pazar analizi konuları da tartışılacaktır.

ELOJ 572 - Dağıtım Kanalları

Bu derste, dağıtım kanallarının örgütlenmesi ve faaliyetleri tanıtılacak, aracı-satıcı değerlendirmesi, araştırma teknikleri, karmaşık fiyatlandırma, değer analizi ve tutundurma yöntemleri konuları ele alınacaktır. Belirtilen konulardan da anlaşılacağı gibi, ders dağıtım kanalını pazarlama dalının içindeki bir fonksiyon olarak inceleyecektir.

ELOJ 581-Ulaştırma ve Taşımacılık Sistemleri

Bu derste, öğrencileri ulaştırma ve taşımacılık sistemlerinin teknik özellikleri, maliyetleri, gelişen teknolojiler ve tür seçimi modelleri hakkında bilgi edinmesi ve lojistik yönetiminde sistem seçiminde kullanılan yöntem ve ilkeleri kullanabilme kavrama ve uygulama becerisi kazanması amaçlanmaktadır. Dersin temel konuları karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu ve kombine taşımacılık istemleri, tür seçimi ölçütleri ve ilkeleri ile zamansal ve parasal maliyet analizleridir.

ELOJ 582 -  Depo ve Stok Yönetimi

İşletmelerin en önemli maliyet kalemlerinden olan stoklar ve stokların saklanması faaliyetlerini analiz yöntemleri sunulmaktadır. Bu dersin kapsamında depo kuruluş yeri planlamasından başlayarak, depo türleri, kapasitesi, depo içi tasarımı, elleçleme ve depo içi taşıma işlemleri ile ürün/hammadde saklama süreci (stok kontrolü) tartışılacaktır.

ELOJ 583 - Tahminleme Teknikleri

Bu derste, lojistik yönetiminde önemli kararların alınmasında yararlanılan çeşitli tahminleme teknikleri tanıtılarak öğrencilere geçmiş veriler yardımı ile geleceğe yönelik tahminler yapabilme ve yapılan tahminlerin güvenilirliğini ölçebilme yeteneği kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında basit ortalama, hareketli ortalamalar, üstel düzeltme, trend analizi, regresyon analizi, mevsimsel dalgalanmalar ve trende oranlama teknikleri, bilgisayar uygulamaları ile de desteklenerek ele alınacaktır.

ELOJ 584 - Lojistik Karar Destek Sistemleri

 Bu derste, lojistik yönetiminde karar almayı desteklemeye yönelik sistem ve yöntemler tanıtılarak öğrencilere bu tür sistem ve yöntemleri kullanabilme ve bunlar yardımı ile önemli lojistik kararları alabilme yeteneği kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında lojistik karar destek sistemlerinin kullanıcı ara yüzü, veri tabanı, model ve raporlama gibi temel bileşenleri yanında karar destek sistemlerinin tasarım ve geliştirme ilkeleri bilgisayar uygulamaları ile birlikte ele alınacaktır.

ELOJ 585 - Tedarik Zinciri ve Lojistik Sistemleri Modelleme

Bu derste, tedarik zinciri ve lojistik sistemlerin analizinde sıkça kullanılan matematiksel ve simülasyon modelleri tanıtılarak öğrencilere model kurabilme ve bu modelleri çözebilme yeteneği kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında lojistik sistemlerin analizinde doğrusal programlama, taşıma/ulaştırma ve şebeke modelleri ele alınacak ve bu modellerin çözümünde bilgisayar kullanımına ağırlık verilecektir.

ELOJ 591 - Yönetim Ekonomisi

Bu ders mikro-iktisat teorisinin firmaların pratik karar alma süreçlerine uygulamasını konu almaktadır. Ders, optimal karar alma, talep analizi, üretim ve maliyet analizi, belirsizlik koşullarında karar alma, stratejik kararlar, asimetrik bilgi problemleri, bilginin değeri, ihale süreçleri gibi konuları irdelemektedir. Derste matematiksel teknikler kullanılmakla birlikte karar alma süreçlerinin mantığı daha çok vurgulanmaktadır. Bu çerçevede işletmelerde daha etkin karar almaya ilişkin örnek olaylar irdelenmektedir. 

ELOJ 592 Dış Ticaret Mevzuatı

Bu ders kapsamında, dünya Ticaret Sistemi, Dış Ticaret ve Türk Vergi Sistemi, Temel gümrük kavramları, Türkiye'de gümrük idaresinin yapısı, gümrük vergisi uygulamasında mükellefiyet, istisna, muafiyet ve genel işlemler, giriş ve çıkış rejimi, gümrük kıymetinin belirlenmesi ve kontrolü, geçici çıkış ve geri gelen eşya, özel gümrük rejimleri, gümrük cezaları konularına değinilmektedir.

ELOJ 594 -  Taşımacılık Ekonomisi

Bu dersin amacı temel ekonomik teorilerin taşımacılık sektörüyle ilişkili anlatılmasıdır.  Bu ders kapsamında ilk olarak taşımacılık ekonomisindeki temel kavramlar verilecektir. Bu derste, Taşımacılıkta arz ve talep analizi, sektörün piyasa yapısı,  tam ve aksak rekabet piyasaları, taşımalıkta hizmet ve maliyet analizi, taşımacılıkta fiyat analizi, optimal üretim, dışsallıklar, sektörle ilgili makro ekonomik konular, sektörün ülke ekonomisindeki yeri, sektörü ilgili makro ekonomik değişkenler ve bunların ekonometrik uygulamaları anlatılacaktır. Bununla birlikte, güncel ekonomik sorunlar kapsamında taşımacılık sektörü ile ilgili tartışmalar yapılacaktır.

ELOJ 596 – Örgüt ve Endüstri Psikolojisi

Bu ders kapsamında örgütsel bağlamda insan davranışı ve bilişsel süreçler incelenmektedir. Dersi alan öğrencinin endüstriyel ve örgütsel yapılarda insan davranışının özelliklerini bilmesi ve değerlendirme becerilerini geliştirmesi beklenmektedir. Bu derste örgüt ve endüstri psikolojisinin tanımı, yöntemi, kuramsal gelişimi, iş analizi ve iş değerlendirme, personel seçimi, personel performansının değerlendirilmesi, güdülenme, iş doyumu, örgütsel iletişim, liderlik, grup davranışı, takımlar, gruplar arası çatışma ve çatışma çözümleri, örgütsel gelişme konuları işlenecektir.

 


Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi

Kullanıcı Adı:
Şifre
 
    DUYURULAR
Mersin Üniversitesi © 2009
Çiftlikköy Merkez Kampusu 33343 Mezitli / Mersin
Tel : 0 324 361 00 01 Faks : 0 324 361 00 15