Ana Sayfa
LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YONETİMİ
ISLETME
KADIN ARASTIRMALARI
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMA
KALİTE YÖNETİMİ
AKADEMİK TAKVİM
İLETİŞİM


KADIN ARASTIRMALARI

 KADIN ARA�?TIRMALARI ANA BİLİM DALI UZAKTAN E�?İTİM TEZSİZ

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Programın amacı, Kadın Ara�?tırmaları alanına ili�?kin bilimsel bakı�? açısına ve yönteme sahip ara�?tırma, inceleme yapabilen, proje geli�?tirebilen ve geli�?tirdi�?i projeleri uygulamaya koyabilen alana katkıda bulunacak, bilgiyi üreten ve bilgiyi yorumlayabilen,  nitelikli ara�?tırmacılar yeti�?tirmektir. Kadın Ara�?tırmaları tezli yüksek lisans Programının onaylanıp ö�?renci kabulüne ba�?ladı�?ı andan itibaren programa olan yo�?un ilgi dikkat çekmektedir. Mersin kentinin kozmopolit yapısı dikkate alındı�?ında bu yo�?un ilginin sebebi anla�?ılmaktadır. Ba�?vuranlar kamu kurum ve kurulu�?larında çalı�?anlar oldu�?u kadar kadına yönelik çalı�?an sivil toplum örgütleri içinden gelmektedir. Bu da her kamu kurumlarında hem de sivil toplum örgütlerinde konuya ili�?kin uzman gereksinimini açıkça ortaya koymaktadır. Ancak her iki alandan gelen görü�?ler dikkate alındı�?ında örgün e�?itimin çalı�?anlar için ortaya belli zorluklar çıkardı�?ı gözlemlenmektedir. Bu da kadın ara�?tırmalarında uzaktan e�?itimin gerekli oldu�?unu göstermektedir.

 


Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi

Kullanıcı Adı:
Şifre
 
    DUYURULAR
Mersin Üniversitesi © 2009
Çiftlikköy Merkez Kampusu 33343 Mezitli / Mersin
Tel : 0 324 361 00 01 Faks : 0 324 361 00 15